Shabbat

Gud gör något nytt. Han leder sitt folk till de urgamla stigarna. ”Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?” ”Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar” (Jes 43:19, Hab 1:5). Shabbat är inte den senaste andliga modenycken utan snarare något mycket gamalt – något från begynnelsen.

Har du läst hur det var i begynnelsen? ”I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk som han hade gjort, och han upphörde på sjunde dagen från allt sitt verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och avskilde den, ty på den dagen upphörde han med allt sitt verk som han hade skapat och gjort.” (1 Mos 1:1, 2:2-3).

Denna veckans parashà (avsnitt)

— från Toran, Profeterna och Evangelierna
(från torahportions.org)

 

Sabbaten är en underbar gåva från Gud till människan. Messias säger att den blev gjord speciellt för människan (Mark 2:27). Människans första upplevelse efter det att hon skapades på sjätte dagen var sabbaten i gemenskap med Skaparen.

Fler och fler börjar idag upptäcka den bibliska sabbaten (Shabbat på hebreiska) som en av Gud given välsignelse, en källa till andlig förnyelse, ett helande för familjen och skydd från världens stress. För de som vill fira Shabbat såsom Mästaren Jeshua från Nasaret och hans lärjungar troget gjorde, finns denna aktuella Shabbat guide till hjälp för nybörjare såväl som erfarna.

Shabbat-tider på nätet

De traditionella Shabbat-tiderna nedan ges ut av chabad.org och visar tiden för ljusens tändande före solnedgången och sabbatens slut (Havdala) efter solnedgången.

 

© shabbat.se 2010         Ariel Media, Sverige